Morsealfabetet

Morsealfabetet från A till Z och sifforna 0-9.

Bokstav Morsekod
A•⚊
B⚊•••
C⚊•⚊•
D⚊••
E
F••⚊•
G⚊⚊•
H••••
I••
J•⚊⚊⚊
K⚊•⚊
L•⚊••
M⚊⚊
N⚊•
O⚊⚊⚊
P•⚊⚊•
Q⚊⚊•⚊
R•⚊•
S•••
T
U••⚊
V•••⚊
W•⚊⚊
X⚊••⚊
Y⚊•⚊⚊
Z⚊⚊••
Siffra Morsekod
0 ⚊⚊⚊⚊⚊
1 •⚊⚊⚊⚊
2 ••⚊⚊⚊
3 •••⚊⚊
4 ••••⚊
5 •••••
6 ⚊••••
7 ⚊⚊•••
8 ⚊⚊⚊••
9 ⚊⚊⚊⚊•