Tyska alfabetet

Tyska alfabetet har 30 st bokstäver och är en utökad variant av det latinska alfabetet med fyra extra bokstäver (Ä, Ö, Ü, ß).

Alfabetet består av 9 st vokaler (A, Ä, E, I, O, Ö, U, Ü, Y) och 21 st konsonanter.

Versaler
AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSTUÜVWXYZß
Gemener
aäbcdefghijklmnoöpqrstuüvwxyzß
Versal Gemen
Aa
Ää
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh
Ii
Jj
Kk
Ll
Mm
Nn
Oo
Öö
Pp
Qq
Rr
Ss
Tt
Uu
Üü
Vv
Ww
Xx
Yy
Zz
ßß
7