Franska alfabetet

Franska alfabetet har 26 st bokstäver, vilket är lika många bokstäver som i det moderna latinska alfabetet.

Alfabetet består av 6 st vokaler (A, E, I, O, U, Y) och 20 st konsonanter.

Versaler
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Gemener
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Versal Gemen
Aa
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh
Ii
Jj
Kk
Ll
Mm
Nn
Oo
Pp
Qq
Rr
Ss
Tt
Uu
Vv
Ww
Xx
Yy
Zz
15