Albanska alfabetet

Albanska alfabetet har 36 st bokstäver och är en modifierad variant av det latinska alfabetet där bokstaven W tagits bort och andra lagts till (Ç, Dh, Ë, Gj, Ll, Nj, Rr, Sh, Th, Xh, Zh).

Alfabetet består av 7 st vokaler (A, E, Ë, I, O, U, Y) och 29 st konsonanter.

Versaler
ABCÇDDhEËFGGjHIJKLLlMNNjOPQRRrSShTThUVXXhYZZh
Gemener
abcçddheëfggjhijklllmnnjopqrrrsshtthuvxxhyzzh
Versal Gemen
Aa
Bb
Cc
Çç
Dd
Dhdh
Ee
Ëë
Ff
Gg
Gjgj
Hh
Ii
Jj
Kk
Ll
Llll
Mm
Nn
Njnj
Oo
Pp
Qq
Rr
Rrrr
Ss
Shsh
Tt
Thth
Uu
Vv
Xx
Xhxh
Yy
Zz
Zhzh
6