Nederländska alfabetet

Nederländska alfabetet har 27 st bokstäver och är en utökad variant av det latinska alfabetet med en extra bokstav (IJ).

Alfabetet består av 6 st vokaler (A, E, I, O, U, Y) och 21 st konsonanter.

Versaler
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXIJYZ
Gemener
abcdefghijklmnopqrstuvwxijyz
Versal Gemen
Aa
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh
Ii
Jj
Kk
Ll
Mm
Nn
Oo
Pp
Qq
Rr
Ss
Tt
Uu
Vv
Ww
Xx
IJij
Yy
Zz
17