Isländska alfabetet

Isländska alfabetet har 32 st bokstäver och är en modifierad variant av det latinska alfabetet där några bokstäver tagits bort (C, Q, W, Z) och några lagts till (Á, Ð, É, Í, Ó, Ú, Ý, Þ, Æ, Ö).

Alfabetet består av 14 st vokaler (A, Á, E, É, I, Í, O, Ó, U, Ú, Y, Ý, Æ, Ö) och 18 st konsonanter.

Versaler
AÁBDÐEÉFGHIÍJKLMNOÓPRSTUÚVXYÝÞÆÖ
Gemener
aábdðeéf ghiíjklmnoóprstuúvxyýþæö
Versal Gemen
Aa
Áá
Bb
Dd
Ðð
Ee
Éé
Ff
Gg
Hh
Ii
Íí
Jj
Kk
Ll
Mm
Nn
Oo
Óó
Pp
Rr
Ss
Tt
Uu
Úú
Vv
Xx
Yy
Ýý
Þþ
Ææ
Öö
5