Italienska alfabetet

Italienska alfabetet har 21 st bokstäver och är en variant av det latinska alfabetet. De bokstäver som inte togs med från det moderna latinska alfabetet var J, K, W, X och Y. Även om bokstäverna inte ingår i det italienska alfabetet så används de ändå i det italienska språket.

Alfabetet består av 5 st vokaler (A, E, I, O, U) och 16 st konsonanter (resterande bokstäver).

Versaler
ABCDEFGHILMNOPQRSTUVZ
Gemener
abcdefghilmnopqrstuvz
Versal Gemen
Aa
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh
Ii
Ll
Mm
Nn
Oo
Pp
Qq
Rr
Ss
Tt
Uu
Vv
Zz
13