Finska alfabetet

Finska alfabetet har 29 st bokstäver (samma som det svenska alfabetet) och är en utökad variant av det latinska alfabetet med tre extra bokstäver (Å, Ä, Ö). Förutom bokstäverna som ingår i alfabetet används även Š och Ž.

Alfabetet består av 9 st vokaler (A, E, I, O, U, Y, Å, Ä, Ö) och 20 st konsonanter.

Versaler
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
Gemener
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
Versal Gemen
Aa
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh
Ii
Jj
Kk
Ll
Mm
Nn
Oo
Pp
Qq
Rr
Ss
Tt
Uu
Vv
Ww
Xx
Yy
Zz
Åå
Ää
Öö
4