Rumänska alfabetet

Rumänska alfabetet har 31 st bokstäver och är en modifierad variant av det latinska alfabetet med fem extra bokstäver (Ă, Â, Î, Ș, Ț).

Alfabetet består av 9 st vokaler (A, Ă, Â, E, I, Î, O, U, Y) och 22 st konsonanter.

Versaler
AĂÂBCDEFGHIÎJKLMNOPQRSȘTȚUVWXYZ
Gemener
aăâbcdefghiîjklmnopqrsștțuvwxyz
Versal Gemen
Aa
Ăă
Ââ
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh
Ii
Îî
Jj
Kk
Ll
Mm
Nn
Oo
Pp
Qq
Rr
Ss
Șș
Tt
Țț
Uu
Vv
Ww
Xx
Yy
Zz
19